Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van debabykraam is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Disclaimer

 
Wij besteden continue zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op onze site. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden in titels, artikelnummers, omschrijvingen en/of prijzen en dergelijke bevat. Het is niet altijd mogelijk dit soort fouten te voorkomen.
Ook foto's kunnen anders zijn dan het werkelijke artikel. Wij zijn derhalve niet verplicht de verzendkosten te betalen, als u een ietsje andere kleur en/of model gekregen hebt en om die reden wil ruilen en/of retourneren. We zullen wij u indien mogelijk binnen het redelijke tegemoet komen.

Linkenpartnes

Ditzelfde geldt voor informatie van derden waarvan u via links op onze website kennisneemt. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze website is verkregen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.